Toegankelijkheid

Gemeente Lanaken wil dat haar websites toegankelijk zijn voor iedereen. Met andere woorden streven we ernaar onze websites zo begrijpelijk en bruikbaar mogelijk te maken voor iedereen, ook voor personen met een beperking.

Om dat te bereiken legt Europa alle websites van de overheid regels over toegankelijkheid op. Die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn (2016/2102). De gemeente volgt deze richtlijnen.

Toegankelijkheidsverklaring

Datum van opstelling: 26 januari 2023.
Datum van laatste actualisatie: 10 juni 2024.

Toepassingsgebied

Deze verklaring geldt voor de websites:

We hanteren de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA, conform de Europese richtlijn.

Nalevingsstatus

Onze websites voldoen gedeeltelijk aan de Europese standaard EN 301 549.

Wat doen we om deze website toegankelijk te maken?

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

  • Integratie van een screeningstool in het CMS en op onze websites.
    • Automatische toegankelijkheidscontrole van de hele website
    • Rapport met dode links
  • Training werknemers
  • Interne controle vóór publicatie
  • Periodieke interne controle
  • Feedback vragen aan bezoekers

Lettertype te klein?

Is het lettertype voor je te klein om het vlot te kunnen lezen? Dan kunt je dit eenvoudig vergroten via de ingebouwde functie van uw browser (bv. CTRL en +).

Niet-toegankelijke inhoud

We linken naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Problemen met toegankelijkheid?

Mocht je, ondanks onze zorgvuldigheid, toch een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten. Wij stellen alles in het werk om het zo snel mogelijk op te lossen.